ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έκδοση 1.0 του 6/4/2021

Πίνακας περιεχομένων

 1. Προοίμιο: Ορισμός όρων που χρησιμοποιούνται στην πολιτική απορρήτου
 2. Article 1 - Εισαγωγή και ρόλος της Πολιτικής Απορρήτου
 3. Article 2 - Νομικές ειδοποιήσεις, προσωπικά δεδομένα και σκοπός του ιστότοπου
 4. Article 3 - Στοιχεία που συλλέγονται στον ιστότοπο
 5. Article 4 - Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας
 6. Article 5 - Σκοπός των συλλεγόμενων δεδομένων
 7. Article 6 - Παραλήπτες και χρήση των συλλεγόμενων δεδομένων
 8. Article 7 - Νομικά θεμέλια που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων
 9. Article 8 - Ασφάλεια δεδομένων
 10. Article 9 - Περίοδος διατήρησης δεδομένων
 11. Article 10 - Εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών για μεταφορά σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 12. Article 11 - Δίκαιο πληροφορικής και ελευθερίες
 13. Article 12 - Πολιτική cookie
  1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies στον ιστότοπο
  2. Διαμόρφωση των προτιμήσεών σας η για cookies
  3. Διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο
  4. Κατάλογος cookies

Προοίμιο: Ορισμός όρων που χρησιμοποιούνται στην πολιτική απορρήτου

Στη συνέχεια θα ορίσουμε:

 • "Προσωπικά δεδομένα" : ορίζεται ως "κάθε πληροφορία που σχετίζεται με αναγνωρισμένο φυσικό πρόσωπο ή μπορεί να εντοπιστεί, άμεσα ή έμμεσα, με αναφορά σε έναν αριθμό αναγνώρισης ή σε ένα ή περισσότερα συγκεκριμένα στοιχεία ", σύμφωνα με τον νόμο περί προστασίας δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978.
 • "Site" ή "Υπηρεσία : ιστότοπος green-acres.com και οι τοπικές παραλλαγές του (green-acres.fr,green-acres.pt,green-acres.es, green-acres.it, green-acres.gr, κ.λπ) και το σύνολο των περιεχομένων τους.
 • "Εκδότης" ή "Εμείς" : Realist S.A.S, νομικό ή φυσικό πρόσωπο υπεύθυνο για την έκδοση και το περιεχόμενο της Υπηρεσίας.
 • "Χρήστης" ή "Εσείς" : ο χρήστης που επισκέπτεται και χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ή το κτηματομεσιτικό ή ο ιδιώτης που έχει εγγραφεί σε αυτήν.
Αυτή η Πολιτική απορρήτου και Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων παρέχεται από τον Επεξεργαστή Ιστότοπου. Ο χρήστης του ιστότοπου καλείται να τη διαβάσει προσεκτικά, να εκτυπώσει ή/και να την αποθηκεύσει σε ένα ανθεκτικό μέσο. Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει αυτήν την Πολιτική και την αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη.

Article 1 - Εισαγωγή και ρόλος της Πολιτικής Απορρήτου

Σκοπός της Χάρτας είναι να σας ενημερώσει για τις δεσμεύσεις της Υπηρεσίας σχετικά με το απόρρητό σας και την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασίαμε τη χρήση της Υπηρεσίας.

Είναι σημαντικό να διαβάσετε αυτήν την πολιτική απορρήτου, ώστε να γνωρίζετε τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και πώς.

Με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία, συμφωνείτε να μας παράσχετε πληροφορίες σχετικά με εσάς. Η κοινοποίηση ψευδών πληροφοριών αντίκειται στους γενικούς όρους χρήσης και πωλήσεων που εμφανίζονται στην Υπηρεσία.

Λάβετε υπόψη ότι αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί ανά πάσα στιγμή, ιδίως για να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε νομοθετική, κανονιστική, νομολογιακή ή τεχνολογική εξέλιξη. Η ημερομηνία ενημέρωσης θα αναφέρεται σαφώς, εάν υπάρχει.

Αυτές οι τροποποιήσεις σας δεσμεύουν από τη δημοσίευσή τους. Ως εκ τούτου σας προσκαλούμε να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να γνωρίζετε τυχόν τροποποιήσεις.

Θα βρείτε επίσης μια περιγραφή των δικαιωμάτων απορρήτου και πώς σας προστατεύει ο νόμος.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου ή αν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας όπως περιγράφεται στο άρθρο 10 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στη διεύθυνση : marketing@green-acres.com ή επιστολή προς : Realist - green-acres - Διαχείριση προσωπικών δεδομένων, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France.

Article 2 - Νομικές ειδοποιήσεις, προσωπικά δεδομένα και σκοπός του ιστότοπου

Πληροφορίες για τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (πολιτική και δήλωση) παρέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Χρήσης Προσωπικών Δεδομένων του Ιστότοπου.
Ο σκοπός αυτού του Δικτυακού Τόπου ορίζεται ως "site αγγελιών ακινήτων που βάζει σε επαφή επισκέπτες και επαγγελματίες ή ιδιώτες πωλητές".

Η υπηρεσία είναι ιδιοκτησία Realist - 100 boulevard du Montparnasse - 75014 Paris - France - SAS με κεφάλαιο 1.000.000 € - RSC Paris 453 785 156 - Ενδοκοινοτικός ΦΠΑ N° : FR56453785156

Διευκρινίζεται ότι το όνομα της υπηρεσίας : green-acres, πρέπει να προσδιορίζεται σε κάθε αλληλογραφία.

Διευθυντής έκδοσης & υπεύθυνος σύνταξης: Benoît Galy, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της εταιρείας Realist S.A.S.

Φιλοξενία : Διαδικτυακή φιλοξενία, SAS με κεφάλαιο 10.069.020 € , RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 , Κωδικός APE 2620Z , ΦΠΑ N° : FR 22 424 761 419 , Κεντρικά γραφεία : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France.

Article 3 - Στοιχεία που συλλέγονται στον ιστότοπο

Τα δεδομένα που συλλέγονται και έπειτα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Υπηρεσία είναι αυτά που διαβιβάζετε οικειοθελώς συμπληρώνοντας τις διάφορες φόρμες της Υπηρεσίας. Για ορισμένες εργασίες για το περιεχόμενο, ενδέχεται να σας ζητηθεί να διαβιβάσετε Δεδομένα σας σε τρίτους εταίρους μέσω των δικών τους υπηρεσιών, ειδικότερα κατά τις πληρωμές που μπορείτε να πραγματοποιήσετε. Δεν θα λάβουμε τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς η συλλογή και η επεξεργασία τους διέπονται από τους όρους των συγκεκριμένων μερών. Σας προσκαλούμε να διαβάσετε τους όρους τους προτού κοινοποιήσετε τα δεδομένα σας σε αυτό το πλαίσιο.

Η διεύθυνση IP (ο αναγνωριστικός αριθμός που διατίθεται στο Internet στον υπολογιστή σας) συλλέγεται αυτόματα. Ενημερώνεστε ότι η Υπηρεσία ενδέχεται να εφαρμόσει διαδικασία αυτόματης παρακολούθησης (cookie), που μπορείτε να αποτρέψετε τροποποιώντας τις σχετικές παραμέτρους του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο, όπως εξηγείται στους γενικούς όρους αυτού του ιστότοπου.

Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο green-acres.com και τις τοπικές εκδόσεις του χωρίς να παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση, δεν έχετε καμία υποχρέωση να διαβιβάζετε αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, σε περίπτωση άρνησης, ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από ορισμένες πληροφορίες ή υπηρεσίες.

Επίσης, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και ανταλλάσσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιοδήποτε σκοπό. Συγκεντρωμένα δεδομένα ενδέχεται να προέρχονται από προσωπικά σας στοιχεία αλλά δεν υπόκεινται στο νόμο, επειδή αυτά τα δεδομένα δεν αποκαλύπτουν άμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, μπορούμε να συγκεντρώσουμε τα δεδομένα χρήσης για να υπολογίσουμε το ποσοστό χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία του ιστότοπου.

Για την παροχή καλύτερου περιεχομένου και υπηρεσιών, η Υπηρεσία χρησιμοποιεί την υπηρεσία ανάλυσης Google Analytics. Google Analytics δεν παρακολουθεί τις συνήθειες περιήγησής σας στις υπηρεσίες τρίτων. Οι πληροφορίες σας στις οποίες έχει πρόσβαση Google Analytics δεν περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα.

Δεν συλλέγουμε τα αποκαλούμενα "ευαίσθητα" δεδομένα.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Χρηστών του Ιστότοπου που έχουν εγγραφεί σε αυτόν θα αποθηκευτούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων της 6ης Ιανουαρίου 1978. Σύμφωνα με αυτήν, έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, απόσυρσης, τροποποίησης ή διόρθωσης των Δεδομένων που έχουν παράσχει. Για αυτό, πρέπει να στείλετε ένα αίτημα στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : marketing@green-acres.com ή μέσω ταχυδρομείου στο Realist - green-acres - Διαχείριση προσωπικών δεδομένων, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France.

Η συλλογή Προσωπικών Δεδομένων Χρήστη από τον Εκδότη δεν απαιτεί δήλωση στη γαλλική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Εθνική Επιτροπή Πληροφορικής και Ελευθεριών - CNIL). Ωστόσο, ο Εκδότης έκανε, όταν ήταν απαραίτητο, την υπ΄αριθμ. 1051448 δήλωση στο CNIL.

Article 4 - Ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η εταιρεία Realist S.A.S με έδρα τη διεύθυνση : 100 boulevard du Montparnasse, 75014 Paris - France.

Article 5 - Σκοπός των συλλεγόμενων δεδομένων

Τα Δεδομένα που έχουν οριστεί ως υποχρεωτικά από τις φόρμες της Υπηρεσίας είναι απαραίτητα για να μπορέσετε να επωφεληθείτε από τις αντίστοιχες λειτουργίες της Υπηρεσίας και πιο συγκεκριμένα από τις εργασίες σχετικά με το περιεχόμενο που προσφέρεται από αυτήν.
Η Υπηρεσία ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί τα Δεδομένα των Χρηστών της:

 1. Για σκοπούς παροχής πληροφοριών ή υπηρεσιών, ειδικότερα: Σύνδεση μεταξύ επισκεπτών και συγκεκριμένων γραφείων/διωτών πωλητών που έχουν έρθει σε επαφή, εξατομικευμένου χώρου αναζήτησης, εξατομικευμένου χώρου μέλους, ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αντιστοιχούν στην έρευνα ακινήτων.
 2. Για τη συλλογή πληροφοριών που μας επιτρέπουν να βελτιώνουμε την Υπηρεσία μας, τα προϊόντα και τις λειτουργίες μας (ιδίως με τη χρήση cookies).
 3. Για την αποστολή: στοιχείων επικοινωνίας μεσιτικών/ιδιωτών πωλητών με τους οποίους επικοινωνεί ο επισκέπτης, στοιχεία επικοινωνίας επισκεπτών που ενδιαφέρονται για τα προϊόντα σας εκ μέρους γραφείου/ιδιώτη πωλητή, ειδοποιήσεις μέσω mails που αντιστοιχούν στην αναζήτηση ακινήτου, ειδοποιήσεις σχετικά με την κατάσταση του λογαριασμού , καθώς και, σπανιότερα, ενημερωτικά δελτία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Article 6 - Παραλήπτες και χρήση των συλλεγόμενων δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς υποβάλλονται σε επεξεργασία για διεξαγωγή εργασιών σχετικά με το περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

Είναι πιθανό να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) από την Υπηρεσία μας, ιδίως στο πλαίσιο αιτήσεων για επικοινωνία επισκέπτη/πωλητή ή ενημερωτικών δελτίων που θα δεχόσασταν. Μπορείτε να ζητήσετε να μην λαμβάνετε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με κλικ στον σύνδεσμο που παρέχεται για το σκοπό αυτό σε κάθε mail που αποστέλλεται. Εάν δεν μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο marketing@green-acres.com και θα σας βοηθήσουμε σε αυτή τη διαδικασία.

Μόνο Realist S.A.S είναι παραλήπτης των Προσωπικών σας Πληροφοριών. Αυτά δεν μεταβιβάζονται ποτέ σε τρίτο μέρος, εκτός των υπεργολάβων που απασχολούνται από Realist S.A.S. Ούτε Realist S.A.S ούτε οι υπεργολάβοι προβαίνουν στην εμπορική εκμετάλλευση προσωπικών δεδομένων επισκεπτών και χρηστών του Site.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μοιραστούν με τα μέρη που αναφέρονται παρακάτω για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου.

Απαιτούμε από όλα τα τρίτα μέρη να εγγυώνται την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και να τα επεξεργάζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία. Δεν επιτρέπουμε στους παροχείς τρίτων υπηρεσιών να χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας.

Article 7 - Νομικά θεμέλια που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), Realist S.A.S επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. με την συγκατάθεσή σας .
 2. όταν υπάρχει συμβατική υποχρέωση (σύμβαση μεταξύ Realist S.A.S και εσάς).
 3. για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης (σύμφωνα με την κοινοτική ή την εθνική νομοθεσία).

Article 8 - Ασφάλεια δεδομένων

Ενημερώνεστε ότι τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν κατ'εφαρμογή νόμου, κανονισμού ή με απόφαση αρμόδιας ρυθμιστικής ή δικαστικής αρχής ή, εάν κριθει απαραίτητο από τον Εκδότη, για τη να διατηρήση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων του.

Έχουμε θεσπίσει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για να αποτρέψουμε τυχόν απώλεια, χρήση, τροποποίηση, αποκάλυψη ή πρόσβαση σε προσωπικά σας δεδομένα χωρίς άδεια. Επιπλέον, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα υπόκειται σε καθορισμένη και τεκμηριωμένη διαδικασία ασφαλείας.

Article 9 - Περίοδος διατήρησης δεδομένων

Τα Δεδομένα αποθηκεύονται από τον πάροχο υποδοχής, του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας περιέχονται στο άρθρο 2 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και διατηρούνται για την περίοδο που είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται ανωτέρω και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 36 μήνες Πέραν αυτής της περιόδου, θα φυλάσσονται για αποκλειστικά στατιστικούς σκοπούς και δεν θα οδηγούν σε οποιουδήποτε είδους εκμετάλλευση.

Article 10 - Εξουσιοδοτημένοι πάροχοι υπηρεσιών για μεταφορά σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Realist S.A.S σας ενημερώνει ότι απασχολεί εξουσιοδοτημένους παρόχους για να διευκολύνει τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που μας γνωστοποιήσατε. Αυτοί οι πάροχοι βρίσκονται αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ελβετία.

Realist S.A.S έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την εφαρμογή από τους παρόχους επαρκών εγγυήσεων και συμμόρφωσης με αυστηρούς όρους όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, τη χρήση και την προστασία των δεδομένων. Αυτοί οι πάροχοι υπόκεινται επίσης στους Γενικούς Κανονισμούς Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Article 11 - Δίκαιο πληροφορικής και ελευθερίες

Σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα τα οποία μπορείτε να ασκήσετε, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου, γράφοντάς μας στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω (Realist - green-acres - Διαχείριση προσωπικών δεδομένων, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France) ή στέλνοντας mail marketing@green-acres.com :

 • Δικαίωμα ενημέρωσης: έχουμε την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου).
 • Δικαίωμα πρόσβασης: το δικαίωμά να ζητάτε πρόσβαση σε δεδομένα που σας αφορούν για να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε. Ωστόσο, λόγω της υποχρέωσης ασφάλειας και εμπιστευτικότητας στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία υπάγεται στο Realist S.A.S, ενημερώνεστε ότι η αίτησή σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία υπό τον όρο ότι θα προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας, με την σάρωση ή φωτοτυπία του έγκυρου δελτίου ταυτότητας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι ελλιπή ή ανακριβή. Βάσει αυτού του δικαιώματος, ο νόμος σας επιτρέπει να ζητάτε τη διόρθωση, την ενημέρωση, την παρεμπόδιση ή τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν, τα οποία ενδέχεται να είναι ανακριβή, εσφαλμένα, ελλιπή ή παρωχημένα.
 • Δικαίωμα διαγραφής, γνωστό και ως "δικαίωμα λήθης" : σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (εκτός νομικού λόγου επιτακτικής ανάγκης που υποχρεώνει να τα διατηρήσουμε).
 • Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων,
 • Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων σε μια κοινή μορφή (για παράδειγμα ένα αρχείο .csv).
 • Το δικαίωμα ένστασης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (πχ, απαγορεύοντας την επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ).

Ωστόσο, η άσκηση του δικαιώματος είναι δυνατή σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: όταν η άσκηση του δικαιώματος βασίζεται σε νόμιμους λόγους ή όταν η άσκηση του δικαιώματος αποβλέπει στην αποτροπή χρήσης των συλλεγόμενων δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν επιθυμείτε να ασκήσετε ένα από τα παραπάνω δικαιώματα, στη διεύθυνση Realist - Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων, 100 boulevard du Montparnasse 75014, Paris, France ή με email marketing@green-acres.com

Δεν θα χρεωθείτε για την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα (ή για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος). Ωστόσο, ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα λογικό ποσό αν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή υπερβολικό. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορούμε να αρνηθούμε να απαντήσουμε στο αίτημά σας.

Realist S.A.S θα δικαιούται, αν είναι απαραίτητο, να αντιταχθεί σε προδήλως καταχρηστικές αιτήσεις λόγω του συστηματικού, επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους ή του αριθμού τους.

Μπορεί να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για επιβεβαίωση ταυτότητας και διασφάλιση του δικαίωματος πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα (ή για άσκηση άλλου δικαίωματος). Πρόκειται για μέτρο ασφαλείας για να διασφαλιστεί ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν θα περιέρθουν σε άτομο που δεν έχει εξουσιοδότηση να τα λάβει. Μπορούμε επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας, για μια ταχύτερη απάντηση.

Προσπαθούμε να απαντήσουμε σε όλα τα εύλογα αιτήματα μέσα σε ένα χρονικό περιθώριο ενός μήνα. Αυτή η περίοδος ενός μηνός μπορεί να ξεπεραστεί σε περίπτωση που το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή εάν έχετεπερισσότερα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα σας ειδοποιήσουμε και θα σας ενημερώσουμε.

Article 12 - Πολιτική cookie

Η πολιτική χρήσης των cookies μας επιτρέπει να κατανοήσετε καλύτερα τις διατάξεις που εφαρμόζουμε όσον αφορά την πλοήγηση στην υπηρεσία μας. Συγκεκριμένα, σας ενημερώνει για όλα τα cookies της Υπηρεσίας μας, το σκοπό τους και σας υποδεικνύει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να τα τροποποιήσετε.

a) Γενικές πληροφορίες σχετικά με τα cookies στον ιστότοπο

Realist S.A.S, ως εκδότης αυτής της <υπηρεσίας, μπορεί να προχωρήσει στην εγκατάσταση cookie στον σκληρό δίσκο του τερματικού σας (υπολογιστής, tablet, κινητό κ.λπ.), προκειμένου να σας εγγυηθεί μια ομαλή και βέλτιστη πλοήγηση στην υπηρεσία μας

Τα "cookies" (μάρτυρες σύνδεσης) είναι μικρά αρχεία κειμένου περιορισμένου μεγέθους που μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό σας με σκοπό την εξατομίκευση των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies δεν επιτρέπουν με κανένα τρόπο την ονομαστική σας αναγνώριση. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις δικές μας ανάγκες, για τη να βελτίωση της διαδραστικότητας και της απόδοσης της Υπηρεσίας μας και την αποστολή περιεχομένου προσαρμοσμένου στα ενδιαφέροντά σας.

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Πληροφορικής και Ελευθεριών (CNIL), ορισμένα cookies εξαιρούνται από την προηγούμενη συλλογή της συγκατάθεσής σας εφόσον είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της Υπηρεσίας ή έχουν μοναδικό σκοπό να επιτρέπουν ή να διευκολύνουν την ηλεκτρονική επικοινωνία. Πρόκειται κυρίως για cookies αναγνώρισης περιόδου σύνδεσης, ταυτότητας, περιόδου εξισορρόπησης φορτίου καθώς και cookies προσαρμογής του περιβάλλοντος εργασίας σας. Αυτά τα cookies υπόκεινται πλήρως σε αυτήν την πολιτική εφόσον εκδίδονται και διαχειρίζονται από Realist S.A.S.

Τα cookie κοινής χρήσης κοινωνικού δικτύου εκδίδονται και διαχειρίζονται από τον εκδότη του οικείου κοινωνικού δικτύου. Με τη συγκατάθεσή σας, αυτά τα cookies σας επιτρέπουν να μοιράζεστε εύκολα μέρος του περιεχομένου που δημοσιεύεται στην Υπηρεσία, ιδίως μέσω ενός "κουμπιού" εφαρμογής για κοινή χρήση ανάλογα με το συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο.

Τα cookie μέτρησης κοινού συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή και τη χρήση διαφόρων στοιχείων της υπηρεσίας (όπως το περιεχόμενο/σελίδες που έχετε επισκεφτεί). Αυτά τα δεδομένα συμβάλλουν στη βελτίωση της εργονομίας της Υπηρεσίας. Στην Υπηρεσία χρησιμοποιείται εργαλείο μέτρησης κοινού (Google Analytics). Η πολιτική απορρήτου διατίθεται στα γαλλικά στην ακόλουθη διεύθυνση : https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

b) Διαμόρφωση των προτιμήσεών σας για τα cookies

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης Διαδικτύου έχουν ρυθμιστεί με προεπιλογή για την αποδοχή των cookie. Ο περιηγητής σας σας προσφέρει την ευκαιρία να τροποποιήσετε αυτές τις τυπικές παραμέτρους έτσι ώστε όλα τα cookies να απορρίπτονται συστηματικά ή αλλιώς μόνο μερικά από τα cookies να είναι αποδεκτά ή να απορρίπτονται ανάλογα με τον εκδότη τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ: εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η άρνηση της κατάθεσης cookie στο τερματικό σας ενδέχεται να μεταβάλει την εμπειρία χρήστη καθώς και την πρόσβασή σας σε ορισμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες αυτής της υπηρεσίας. Κατά περίπτωση, το Realist S.A.S δεν φέρει ευθύνη για τις συνέπειες σχετικά με την υποβάθμιση των συνθηκών πλοήγησης εξαιτίας της επιλογής σας να αρνηθείτε, να διαγράψετε ή να αποκλείσετε τα cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της Υπηρεσίας. Αυτές οι συνέπειες δεν μπορούν να αποτελέσουν ζημία και δεν μπορείτε να διεκδικήσετε οποιαδήποτε αποζημίωση γι 'αυτό το γεγονός.

Το πρόγραμμα περιήγησης σας επιτρέπει επίσης να διαγράψετε τα υπάρχοντα cookies στη συσκευή σας ή να λάβετε ειδοποίηση όταν ενδέχεται να τοποθετηθούν νέα cookies στη συσκευή σας. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την περιήγησή σας αλλά χάνετε όλα τα πλεονεκτήματα που παρέχει το cookie.

Διαβάστε παρακάτω τα πολλαπλά εργαλεία που έχετε στη διάθεσή σας για να διαμορφώσετε τα cookies που έχουν τοποθετηθεί στο τερματικό σας.

c) Διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο

Κάθε πρόγραμμα περιήγησης στο Internet προσφέρει τις δικές του ρυθμίσεις διαχείρισης cookie. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις cookie, θα βρείτε παρακάτω τους συνδέσμους για βοήθεια για πρόσβαση στο μενού του προγράμματος περιήγησης που παρέχεται για το σκοπό αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εργαλεία ελέγχου cookie, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο του CNIL : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Για τυχόν ερωτήσεις ή επιπλέον αιτήματα για πληροφορίες σχετικά με αυτήν την πολιτική cookie, επικοινωνήστε μαζί μας.

d) Απολύτως απαραίτητα cookie

Τα cookies είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργία του ιστότοπού μας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν στα συστήματά μας. Γενικά ορίζονται αποκλειστικά ως απόκριση σε ενέργειες που έχετε πραγματοποιήσει και αντιστοιχούν σε ένα αίτημα για υπηρεσίες, όπως ο ορισμός των προτιμήσεων απορρήτου σας, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης ώστε να αποκλείει τα cookies, γνωρίζοντας ότι ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά. Τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης.

Τομέας Cookie (διάρκεια ζωής) Περιγραφή
www.green-acres.gr __RequestVerificationToken (2 έτη) Χρησιμοποιείται για προστασία του ιστότοπου από επιθέσεις xsrf
www.green-acres.gr initial_entry_page (2 έτη) Χρησιμοποιείται για αναγνώριση της σελίδας εισόδου στον ιστότοπο
www.green-acres.gr initial_referer (1 έτος) Χρησιμοποιείται για αναγνώριση site απ΄όπου προέρχεται ο χρήστης
www.green-acres.gr last_property_search (2 έτη) Χρησιμοποιείται για αυτόματη επιστροφή στην τελευταία αναζήτηση που πραγματοποιήθηκε
www.green-acres.gr last_property_search_by_type (2 έτη) Χρησιμοποιείται για αυτόματη επιστροφή στην τελευταία αναζήτηση που πραγματοποιήθηκε
www.green-acres.gr referer (1 έτος) Χρησιμοποιείται για αναγνώριση site απ΄όπου προέρχεται ο χρήστης
www.green-acres.gr session_entry_page (1 έτος) Χρησιμοποιείται για προσδιορισμό σελίδας εισόδου μιας συνεδρίας
www.green-acres.gr session_referer (1 έτος) Χρησιμοποιείται για προσδιορισμό site απ΄όπου προέρχεται ο χρήστης μιας συνεδρίας
www.green-acres.gr utm_campaign (1 έτος) Χρησιμοποιείται για προσδιορισμό της διαφημιστικής καμπάνιας των χρηστών που προέρχονται από διαφημιστική καμπάνια
www.green-acres.gr utm_content (1 έτος) Χρησιμοποιείται για αναγνώριση περιεχομένου διαφημιστικής καμπάνιας χρηστών από διαφημιστική καμπάνια
www.green-acres.gr utm_medium (1 έτος) Χρησιμοποιείται για προσδιορισμό του καναλιού διαφημιστικής καμπάνιας χρηστών που προέρχονται από μια διαφημιστική καμπάνια
www.green-acres.gr utm_source (1 έτος) Χρησιμοποιείται για προσδιορισμό πηγής της διαφημιστικής καμπάνιας για χρήστες προερχόμενων από διαφημιστική καμπάνια
www.green-acres.gr utm_source_email (1 έτος) Χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση ειδοποίησης χρηστών μέσω email προερχόμενων από ειδοποίηση μέσω email
www.green-acres.gr utm_term (1 έτος) Χρησιμοποιείται για προσδιορισμό των όρων της διαφημιστικής καμπάνιας χρηστών που προέρχονται από διαφημιστική καμπάνια
www.green-acres.gr visitor_country (1 έτος) Χρησιμοποιείται για αναγνώριση της κουλτούρας του χρήστη
www.green-acres.gr visitor_country_iso_code (1 έτος) Χρησιμοποιείται για αναγνώριση της κουλτούρας του χρήστη
www.green-acres.gr currency_selected (συνεδρίαση) Χρησιμοποιείται για αναγνώριση του νομίσματος του χρήστη

e) Cookies παρακολούθησης και απόδοσης

Τα cookies χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών για ανάλυση της κυκλοφορίας στον ιστότοπο και του πώς οι επισκέπτες το χρησιμοποιούν. Για παράδειγμα, τα cookies απομνημονεύουν το χρόνο που αφιερώνουν οι χρήστες στον ιστότοπο ή στις σελίδες που επισκέπτονται. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον ιστότοπό μας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies είναι συγκεντρωτικές και, επομένως, ανώνυμες. Η άρνηση των cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία σας ως χρήστη.

Τομέας Cookie (διάρκεια ζωής) Περιγραφή
www.green-acres.gr _ga (2 έτη) Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για αναγνώριση επισκεπτών
www.green-acres.gr _gat (10 λεπτά) Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για περιορισμό ποσοστού αιτημάτων, περιορίζοντας τη συλλογή δεδομένων σε ιστότοπους υψηλής επισκεψιμότητας
www.green-acres.gr _gcl_ (3 μήνες) Χρησιμοποιείται από το Google AdSense για έλεγχο αποτελεσματικότητας διαφημίσεων σε sites που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του
www.green-acres.gr _gid (24 ώρες) Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για αναγνώριση των επισκεπτών. Ο στόχος είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις κινήσεις του χρήστη μεταξύ των σελίδων του ιστότοπου.
www.green-acres.gr _fbp (3 μήνες) Χρησιμοποιείται από το Facebook για προσφορά ποικιλίας διαφημιστικών προϊόντων, όπως προσφορές σε πραγματικό χρόνο από διαφημιστές τρίτων
Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται -04/06/2021